Καλημέρα,

Πλαστικός χειρουργός ο οποίος διενεργεί πράξεις υπαγόμενες σε ΦΠΑ (αισθητικές υπηρεσίες πλαστικού χειρουργού) και πράξεις μη υπαγόμενες σε ΦΠΑ (ιατρικές υπηρεσίες πλαστικού χειρουργού), αγόρασε την 1/12/2016 πάγιο (μηχάνημα) αξίας 21.000€ + ΦΠΑ, το οποίο χρησιμοποιείται και για ιατρικές και για αισθητικές υπηρεσίες. Με βάση αυτό θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τα εξής:

1. Με δεδομένο ότι στο κάθε τρίμηνο ΦΠΑ, το κλάσμα της prorata εφαρμόζετε μόνο στον κωδικό 381 (αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας) με ποιόν τρόπο θα διακανονιστεί το φπα του συγκεκριμένου παγίου και σε ποιο τρίμηνο? Παρακαλώ αναφέρεται ένα παράδειγμα με βάση τα δεδομένα που σας παραθέτω.

2. Σε περίπτωση όπου αγοραστεί πάγιο με ενδοκοινοτική απόκτηση γίνεται διακανονισμός του φπα και ποιος ο χειρισμός γενικότερα?

3. Σε περίπτωση που το ανωτέρω μηχάνημα επιστραφεί από τον γιατρό μετά από 1-2 μήνες από την αγορά του λόγω κακής (ή και καθόλου) λειτουργίας και του επιστραφούν και τα χρήματα του στο ακέραιο ποιος ο χειρισμός δεδομένου ότι θα έχει αλλάξει και η χρήση (αγορά 12/2016 επιστροφή 1/2017)?

4. Σε περίπτωση που αγοράστηκε πάγιο μικρότερης αξίας (π.χ. 2.000€ + φπα) τον Ιανουάριο 2015 και δεν έχει γίνει κανένας διακανονισμός του φπα, ποιος ο τρόπος αντιμετώπισης? Σε ποιο τρίμηνο θα πρέπει να γίνει τροποποιητική φπα?

Παρακαλώ για όσο το δυνατόν ποιο άμεση απάντηση.

Ευχαριστώ