Το Ενεργητικό της εταιρείας μετά την απογραφή και την σύνταξη του Ισολογισμού έναρξης
είναι πολύ υψηλότερο από το παθητικό και διαμορφώνεται πολύ υψηλή καθαρή θέση(650.000 ευρώ).
Η διαφορά οφείλεται στην υψηλή κερδοφορία των προηγούμενων ετών η οποία σε μεγάλο ποσοστό έμεινε και επενδύθηκε στην εταιρεία σε εξοπλισμό ,αποθέματα κ.λ.π. Δεν υπάρχουν ακίνητα.
Αντί να κάνω αύξηση εταιρικού κεφαλαίου μήπως θα ήταν καλύτερο να πιστώσω τους εταίρους μιας και είναι στην πραγματικότητα κέρδη οφειλόμενα (όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας) και το ποσό καλύπτεται???
Φοβάμαι σε πριπτωση αύξησης κεφαλαίου επειδή το ποσό είναι μεγάλο μην μπλέξω (πόθεν έχες κ.λ.π)
Από την άλλη όμως η αποτύπωση στο κεφάλαιο βελτιώνει την οικονομική εικόνα και βελτιώνει τους δείκτες..
Ποια είναι η αποψή σας επί του θέματος??