ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ (24 ΩΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4 ΩΡΕΣ Χ 6 ΗΜΕΡΡΕΣ ) .
ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ?
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ ΗΜΕΡΑ ?