Σήμερα δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος με αριθμό πρωτ΄. Φ80000/οικ 61689/2215/2016 για τις ασφαλιστικές εισφορές των μελών Δ.Σ .και δεν ξέρω αν αναφέρεται και στις ΕΠΕ.

Θα ήθελα να μάθω αν απο 01/01/2017 οι αμοιβές διαχείρισης με απόφαση Γενικής Συνέλευσης , που καταβάλλονται σε εταίρο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ μιας μονοπρόσωπης ΕΠΕ , ο οποίος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, θα θεωρούνται εξαρτημένη εργασία? άρα θα υπόκεινται σε ασφάλιση στο ΙΚΑ η στον ΟΑΕΕ ? και αν καταβάλλονται εισφορές στον ΟΑΕΕ σε ποιο εισόδημα θα υπολογιζονται αυτές ?
θα λαμβάνονται αθροιστικά οι αμοιβές διαχείρισης και τα μερίσματα που λαμβάνει απο την ΕΠΕ?
Το ίδιο θα ισχύει και για τις ΙΚΕ?