ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει κατασκευές εκθεσιακών περιπτέρων.Τα υλικά που αγοράζονται διακινούνται με ΔΑ στον χώρο της έκθεσης και θα τιμολογηθούν στην εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή.Η εταιρεία θέλει να εκδόσει ένα τιμολόγιο για την αμοιβή της. Τα υλικά συνήθως θα ανήκουν στην ίδια και μετά το τέλος της έκθεσης.
1)Τι τιμολόγιο θα εκδόσει; Τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας μόνο για την μελέτη και κατασκευή του έργου ή Τιμολόγιο πώλησης των αγαθών εφόσον έχουν εκδοθεί και δελτία αποστολής;
2)Για τα υλικά που διακινεί στο τόπο των εκθέσεων με σκοπό την συναρμολόγηση-εγκατάσταση,στα Δελτία Αποστολής τι θα αναφέρεται ως σκοπός διακίνσης?Όπως επίσης τι θα αναφέρεται στο δελτίο αποστολής στον σκοπό διακίνησης όταν τα υλικά πάνε προς αποθέτηση(καταστροφή);

3)Όλα τα υλικά(ξύλα,σίδερα κλπ) που θα πετάξει μετά το τέλος της έκθεσης τι τα κάνουμε; Τα καταχωρούμε σαν δαπάνες για την κατασκευή του περιπτέρου και δεν τίθεται θέμα απογραφής αυτών ;Τα έξοδα αυτά είναι σημαντικής αξίας.Σε ποιον λογαριασμό βάσει του λογιστικού σχεδίου πρέπει να καταχωρούνται;
4)Η κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου θεωρείται τεχνικό έργο?Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου 3%;
Σας ευχαριστώ.