ΑΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΕΞΟΔΟ 1.800 € ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ ΤΟΝ 10ο / 2016. ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( ΕΝΤΥΠΟ Ν , Ε 3 ) , ΑΝΗΡΤΗΣΕ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ( Β 1 ) Η Γ.Σ. ΗΤΑΝ 25/09/2016.ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙ ΕΩΣ 15/10/2016.ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΗΤΑΝ 40.000 € ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 38.800€.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ : 1 ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΠΑ , Ε 3 , Ν, ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Η Γ.Σ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ 38.800 € ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΜΗ ?
2) ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ 2016 ?
3)ΠΩΣ ΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΥΦ 2015 ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ?