Επιχείρηση που δεν υποχρεούται να χορηγήσει επίδομα γάμου γιατί δεν είναι μέλος των εγοδοτικών οργανώσεων που υπέγραψαν την ΕΓΣΣΕ αν προσλάβει κάποιον έγγαμο χωρίς προϋπηρεσία με την ΕΓΣΣΕ και του δώσει πολύ περισσότερο μισθό από όσο δικαιούται, δηλαδή αντί για 586,08 δώσει 850,00 η διαφορά 263,92 θεωρείται οικειοθελής παροχή ή θεωρείται΄: νόμιμος μισθός 586,08, επίδομα γάμου 58,60 και 205,32 οικειοθελής παροχή;

Αν στην σύμβαση γράψω τον δεύτερο τρόπο μπορώ μετά μονομερώς να ανακαλέσω το επίδομα γάμου ή ότι χαρακτηρίζω οικιοθελής παροχή;