Κατάστημα πώλησης κινητών τηλεφώνων εκδίδει αποδείξεις λιανικής πώλησης χειρόγραφες για να συμπληρώνει όλα τα στοιχεία της συσκευής,γιατί αυτό του ζητάει η εταιρία κινητής τηλεφωνίας όταν στέλνει κάποια συσκευή για αντικατάσταση(Δεν δέχεται την απόδειξη της ταμειακής μηχανής). Οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης δεν θεωρούνται από τη ΔΟΥ. Ειναι σωστό που εκδίδει αθεώρητες αποδείξεις? Μήπως πρέπει να κόβει την χειρόγραφη απόδειξη για την εταιρία και μετά απόδειξη από την ΦΤΜ σε αντικατάσταση της χειρόγραφης? Υπάρχει κάποια άλλη λύση?
Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.