Καλημέρα σας,
Ο Ατομικός λογαριασμός ομαδικού συνταξιοδοτικού προγράμματος μιας ασφαλιστικής εταιρείας, που αφορά τη φορολογική χρήση 2015 και απεικονίζει το σύνολο των μεριδίων την 31/12/2015, τα οποία αποτιμώνται με βάση την καθαρή τιμή την 31/12/2015 και προκύπτει το σύνολο του λογαριασμού του ασφαλισμένου την 31/12/2015, καταχωρούνται στην φορολογική του δήλωση; Στην περίπτωση που καταχωρούνται σε ποιο κωδικό του εντύπου Ε1 θα μπουν και τι ποσό θα καταχωρηθεί στη δήλωση του 2015; (Σας επισυνάπτω τον σχετικό ατομικό λογαριασμό συνταξιοδοτικού προγράμματος του φορολογουμένου).
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,