Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει συμπληρωματικός φόρος ΕΝΦΙΑ σε ακίνητο νομικού προσώπου που ανήκει σε ΒΙ.ΠΕ , δεν υπάρχει ιδιόχρηση και έχει φορολογητέα αξία 1.089.000,00 ευρώ. Το ακίνητο είναι οικόπεδο και δηλώνεται με τον κωδικό κατηγορίας ακινήτου 45.