Στις 01/02/2016 κατατέθηκε χειρόγραφα στην εφορία φορολογική δήλωση οικονομικού έτους 2013, η οποία αφορούσε έναν άνεργο φορολογούμενο με μηδενικό εισόδημα, με κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ από το 2008, κάτοχο οχήματος 1149κε μοντέλο 2004, ο οποίος έχει στη πλήρη κυριότητα του μια κατοικία 120τμ. Από το έτος 2010 βρίσκεται σε διάσταση με τη σύζυγο του και φιλοξενείται σε φιλικό σπίτι. Στην κατοικία του μένει η σύζυγος του με τα 3 τους παιδιά, όπως αναφέρεται και στη δικογραφία. Στην εκκαθάριση της άνω φορολογικής δήλωσης, παρόλο που δηλώθηκε ότι ο υπόχρεος φιλοξενείται, η εφορία του έβαλε τεκμαρτή δαπάνη ιδιοκατοίκησης από το σπίτι και του προσδιόρισε μαζί και με το αυτοκίνητο φόρο 1935,40€. Το εκκαθαριστικό εκδόθηκε στις 11/04/2016. Μπορούμε να αιτηθούμε στην οικονομική εφορία για αφαίρεση του ποσού ιδιοκατοίκησης, από τη στιγμή που αποδεδειγμένα δεν κατοικούσε για το υπόψη έτος στο σπίτι και ήταν και άνεργος . Ποιες διαδικασίες βάση νόμου θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να αναιρέσουμε αυτή την εκκαθάριση και εάν υπάρχει χρονικό περιθώριο για εναντίωση κατά της εκκαθάρισης αυτής. Στη περίπτωση που η δήλωση που κατατίθεται είναι χρεωστική, ισχύει και το πρόστιμο εισοδήματος Ν.129/89 ποσού 100€ που μας επιβλήθηκε;