Παρακαλείστε όπως μου απαντήσετε το ταχύτερο δυνατόν στην εξής ερώτηση : Κυπριακή LTD με κύρια δραστηριότητα real estate ενδιαφέρεται να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Το Γ.Ε.ΜΗ μεταξύ των δικαιολογητικών μου ζητά ¨ Συμβολαιογραφική ή Προξενική πράξη διορισμού, νόμιμου εκπροσώπου, πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αντίκλητου του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Ελλάδα, που μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος, που θα οριστεί θα διαμένει στην Ελλάδα και θα είναι κάτοχος Α.Φ.Μ¨. Η ερώτηση μου είναι αν είναι δυνατόν ως νόμιμος εκπρόσωπος να ορισθεί μέλος της Κυπριακής LTD που έχει Ελληνικό ΑΦΜ και ανήκει στη Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού. Αν μπει ως νόμιμος εκπρόσωπος ο Κύπριος μέτοχος τίθεται θέμα φορολογικής του κατοικίας ή συνεχίζει να θεωρείται φορολογικός κάτοικος Κύπρου; Θα ήθελα επίσης να μου πείτε τις ευθύνες που έχει ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος και αντίκλητος σε περίπτωση που το υποκατάστημα δημιουργήσει χρέη τόσο ως προς το δημόσιο όσο και σε προμηθευτές. Θα εκτιμούσα την άμεση απάντηση σας, γιατί δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.