Επιχείρηση με έδρα το άργος με δραστηριότητα χονδρικό και λιανικό εμπόριο, απασχολεί οδηγό για τις μεταφορές των εμπορευμάτων της.
Ο οδηγός αναφέρεται στην περιγραφή της ειδικότητας σαν οδηγός-πωλητής-εργάτης.
Ο κωδικός ειδικότητας που είναι δηλωμένος στο ΕΡΓΑΝΗ είναι 882400.
Ο ΚΑΔ της εταιρείας στο ΙΚΑ είναι 5152.
Ο οδηγός πρέπει να ασφαλίζεται στο επικουρικό ταμείο ? ( πρώην ΤΕΑΥΕΚ) ?