Ελληνική ΑΕ με εμπορική δραστηριοτητα ανοίγει υποκατάστημα στην Κύπρο με σκοπό πωλήσεις εμπορευμάτων σε πελάτες στην Κύπρο.
1) Η μεταβίβαση των εμπορευμάτων προς το υποκατάστημα στην Κύπρο θα έχουν τη μορφή πώλησης;δηλαδή η έδρα στην Ελλάδα θα κόβει ΤΙΜ-ΔΑ προς το υποκατάστημα στη Κύπρο;
2)To υποκατάστημα στη Κύπρο θα τηρεί βιβλία κανονικά σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές της Κύπρου και το όποιο εισόδημα-κέρδη θα φορολογείται αποκλειστικά στην Κυπρο και μετά θα ενσωματώνεται στα κέρδη της Ελληνικής ΑΕ χωρίς επιπλέον φορολόγηση;