Α. Μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ (σωματείο) σκοπεύει να ξεκινήσει δραστηριότητα λιανικής πώλησης (καινούργιων) ενδυμάτων και είδη δώρων, τα οποία τα λαμβάνει από δωρεές από άλλο κράτος μέλος. Για την λειτουργία του καταστήματος θα μισθωθεί ένας κατάλληλος χώρος, ο οποίος θα δηλωθεί ως υποκατάστημα του σωματείου.

Με την έναρξη της δραστηριότητας αυτής το σωματείο αναλαμβάνει επιχειρηματική δραστηριότητα και αποκτά την ιδιότητα του επιχειρηματία.

1. Θα φορολογείται για το σύνολο των εσόδων της, δηλαδή αυτά που αποκτά από την δραστηριότητα αυτή και από τις δωρεές και χορηγήσεις, ή θα φορολογείται μόνο για τα έσοδα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα και τα έσοδα από δωρεές θα συνεχίσουν να απαλλάσσονται από την φορολόγηση; Θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για το υποκατάστημα;

2. Με την έναρξη της δραστηριότητας αυτής, θα συνεχίσει το σωματείο να έχει το δικαίωμα διεξαγωγής 2 ετήσιων οργανώσεων απαλλασσόμενων από τον ΦΠΑ;

Για την έναρξη της δραστηριότητας αυτής θα πρέπει να γίνει τροποποίηση του καταστατικού και να δηλωθούν οι αντίστοιχοι ΚΑΔ στην εφορία.

1. Ποια περαιτέρω διαδικασία πρέπει να ακολουθήσει το σωματείο για την έναρξη και λειτουργία του καταστήματος στην ΔΟΥ; Θα πρέπει να αιτηθεί άδεια για την λειτουργία του καταστήματος από τον δήμο;

2. Ο πρόεδρος του σωματείου έχει την υποχρέωση να δηλωθεί στο ΤΕΒΕ και να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές; Στην περίπτωση που έχει την υποχρέωση αυτή, μπορεί να αιτηθεί απαλλαγή, καθώς είναι ασφαλισμένος σε άλλο κράτος μέλος και πληρώνει εκεί τις εισφορές του;

Β. Το σωματείο δεν θα απασχολεί προσωπικό στο κατάστημα, αλλά θα εργάζονται εθελοντές οι οποίοι θα αποστέλλονται από μη κερδοσκοπικό σωματείο άλλου κράτους μέλους για εθελοντική εργασία.

Θα πρέπει το σωματείο να προσκομίσει ευρωπαϊκό έντυπο στο ΙΚΑ και στο ΣΕΠΕ για την αποστολή των εθελοντών, ώστε να δηλωθεί η παρουσία των εθελοντών στο κατάστημα;

Ευχαριστώ για την απάντηση σας.