1)Θα ήθελα να μας διευκρινήσετε για την χρήση 2015 εάν όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τζίρο κάτω απο 150000 ανεξαρτήτου κλάδου δύναται να μην διενεργήσουν απογραφή.
2) Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην πολ 1019 δύναται να μην διενεργούν απογραφή ανεξαρτήτου τζίρου όσο αυτές χαρακτηρίζονται πολύ μικρές οντότητες συμφωνα με ΕΛΠ?
Θα παρακαλούσα για μια απάντηση και όχι αποσπάσματα νόμων και εγκυκλίων που αναπαράγουν την ασάφεια.