Μαθητευόμενος σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ τμήματος αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής μετά το πέρας της μαθητείας υποχρεωτικά πρέπει να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση για να λάβει την πιστοποίηση. Το ωράριο θα πρέπει να είναι έως 8 ώρες την μέρα για 5 μέρες την εβδομάδα.

Ερώτηση : Έστω πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση από Δευτέρα έως Παρασκευή για 6 ώρες ημερησίως στην επιχείρησή μας, μπορεί να γίνει πρόσληψή του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ούτως ώστε να εργάζεται κάθε Σάββατο;

Υπάρχει κάποια διάταξη – νόμος που να το απαγορεύει;

Εάν είναι εφικτό, πως θα γίνει η απεικόνιση στην ΑΠΔ; καθώς για την πρακτική άσκηση η ασφαλιστική κάλυψη γίνεται από τον εργοδότη με ασφάλεια ΙΚΑ καταβάλλοντας 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης για ατυχήματα στο χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης (ΦΕΚ 18,τ.Α / 14-2-1992) ενώ παράλληλα θα πρέπει να εμφανιστεί και ως μισθωτός.

Η πρακτική άσκηση άλλωστε γίνεται για την πιστοποίηση της μαθητείας υποχρεωτικά ενώ για βιοποριστικούς λόγους πρέπει και να εργασθεί, έτσι διερωτηθήκαμε εάν είναι εσφαλμένο κάποιος να εργάζεται ενώ πραγματοποιεί την πρακτική του.

Στο αρμόδιο ΙΚΑ καθώς και στην επιθεώρηση εργασίας δεν μπόρεσαν να μας απαντήσουν παρά μόνο ότι το ακούν πρώτη φορά και δεν γνωρίζουν εάν είναι σωστό ή λάθος.