Ασφαλισμένη γεννηθείσα τον 6/1966 , εργάζεται από τον 12/1987( με μόνο κενό 6 μήνες ταμείο ανεργίας και άδειες μητρότητας και λοχείας) και έχει μέχρι 31/12/2010 πάνω από 5.500 ένσημα και ανήλικο παιδί. Παράλληλα από τον Ιανουάριο του 2009 ασφαλίζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στον ΟΑΕΕ με απαλλαγή από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τον Μάρτιο του 2013 δεδομένου ότι είχε κατοχυρώσει δικαίωμα σύνταξης ως μητέρα ανηλίκου διακόπτει τελείως την ασφάλιση του ΙΚΑ και έχει ως μοναδικό φορέα ασφάλισης τον ΟΑΕΕ.
Βάσει του νέου ασφαλιστικού νόμου τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Διατηρεί το δικαίωμα για σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου και αν ναι σε ποιο έτος για πλήρη σύνταξη.? Παράλληλα τι γίνεται με τον ΟΑΕΕ? Ισχύουν τα 20 έτη και όριο ηλικίας τα 65 για κατοχύρωση 2ης ΄σύνταξης.? Γενικότερα τι τη συμφέρει? Να συνταξιοδοτηθεί στα 62 με διαδοχική ασφάλιση ή διατηρεί το δικαίωμα (εφόσον έχει τις προυποθέσεις) για 2 συντάξεις?
Παρακαλώ απαντείστε όσο πιο αναλυτικά γίνεται