Καθηγητής προσελήφθη σε φροντιστήριο οπού εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Θα πρέπει να καταχωρηθεί και το τιμολόγιο παροχής, και οι αμοιβές του στις βεβαιώσεις αποδοχών μισθωτών? Ποιο θα πρέπει να εμφανίζεται?

Την ίδια περίπτωση αντιμετωπίζω και με τραγουδιστή

Ευχαριστώ εκ των προτέρων