Επιχείρηση με αντικείμενο εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων οχημάτων εντός ασφ/κης περιοχής (5030) έχει έναν υπάλληλο με ειδικότητα εισπράκτορες λογαριασμών και πληρωμών (421410).η πρόσληψη του έγινε τον 8/2013

Με την σύμβαση εμπορικών επιχειρήσεων -εισπράκτορες με μεικτό 754 ευρώ για 6 ώρες.

Μπορεί η επιχείρηση να προβεί σε μονομερή μείωση μισθού(να πάει στον βασικό);