Ατομική επιχείρηση είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών του ΕΠΑΝ ΙΙ και έλαβε εντός της χρήσης του 2014 επιχορήγηση από τον ΕΦΕΠΑΕ. Γνωρίζετε αν η επιχορήγηση αυτή θα φορολογηθεί ή απλά θα μπει μόνο για πληροφοριακούς λόγους στο Ε3 της επιχείρησης;