ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ  ΚΑΜΠΙΓΚ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 % ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ ?

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΒΑΣΕΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 150.000,00 ΕΥΡΩ