Ρυθμίστηκε η σύμβαση leasing με ληξιπρόθεσμες οφιελές απο 1/1/2013 προκύπτουν τα κάτωθι θέματα :

1) εκδόθηκε τιμολόγιο με τόκους υπερημερίας απο 1/1/2013 - 30/6/2015 , το ποσό αυτό θα πρέπει να υπάρξει παρακράτηση φόρου 20% ?????? , εκπίπτει απο τα ακαθάριστα έσοδα ??????

2) εκδόθηκαν τιμολογία με τα μισθώματα απο 1/1/2013 - 31/12/2014 , εκπίπτουν απο τα ακαθάριστα έσδοα μία και σήμερα τιμολογήθηκαν έστω και αν αναφέρονται σε προηγούμενη περίοδο ???????

περιμένω σύντομα νέα σας