Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 11/2018

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,1389

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8823

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4604

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  10,3590

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,8330

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  323,2200

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,3053

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,6590

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4273