Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 4/2018

  Από 01/04/2018 έως 11/04/2018

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,2286

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8740

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4486

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  10,0883

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,4220

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  311,4300

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,2364

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,6678

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4400