Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 2/2018

  Από 01/02/2018 έως 14/02/2018

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,2203

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8857

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4469

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  9,8425

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,4470

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  308,7700

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,1713

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,6571

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4266