Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 11/2019

  Ισοτιμίες ΦΠΑ

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,1123

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8641

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4707

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  10,7385

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,6380

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  329,1100

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,2786

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,7603

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4418