Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 4/2020

  Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 4/2020

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0934

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,9219

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4732

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  11,0223

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  27,1540

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  369,3600

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,5010

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,8450

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,5935