Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 3/2020

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0800

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8315

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4693

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  10,5743

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  24,9620

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  336,3300

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,2712

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,7792

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4453