Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 7/2019

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,1207

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8902

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4671

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  10,6868

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,6350

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  323,9700

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,2670

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,7275

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4023