Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 1/2020

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,1115

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8506

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4720

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  10,4483

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,4900

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  330,7700

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,2706

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,7760

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4486