Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 3/2017

  Από 01/03/17 - έως 08/03/17

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,0555

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8500

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4345

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  9,4508

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  27,0210

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  308,4200

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,3015

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,5143

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4568