Ισοτιμίες Φ.Π.Α. - 3/2019

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΙΜΗ

  ΔΟΛΛΑΡΙΟ Η.Π.Α.

  1,1342

  ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β.ΙΡΛ.

  0,8695

  ΚΟΡΩΝΑ ΔΑΝΙΑΣ

  7,4614

  ΚΟΡΩΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

  10,5703

  ΚΟΡΩΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ

  25,6790

  ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

  317,3300

  ΖΛΟΤΥ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

  4,3445

  ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

  1,9558

  ΝΕΟ ΛΕΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

  4,7567

  ΚΟΥΝΑ ΚΡΟΑΤΙΑΣ

  7,4135