ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ Κ ΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΘΩΣ Κ ΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ Ε9 , ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ.
ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ. ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΘΩΣ Κ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ Κ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΧΟΛΗΣΗΣ?ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ Ε4 ΑΠΟΔΟΧΩΝ Κ ΟΡΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-Ε9 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΩΡΑΡΙΟ (ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ?

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ // ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 10,00-14,00 .

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΑΣΤΗΜΑ ΕΣΤΩ 9/10/2023 ΕΩΣ 20/10/2023 ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11,00-16,00.Κ ΜΕΤΑ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΔ(Τ
ΡΙΤΗ ΕΩΣ ΠΕΜΠΤΗ 10,00-14,00)

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ?
ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Κ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ?