Καλησπέρα σας,

Υπάρχει στο ΕΡΓΑΝΗ τεχνικά η δυνατότητα εργαζόμενος που ανήκει στην έδρα να χτυπήσει κάρτα εισόδου σε υποκατάστημα; Εάν ναι τι διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί διότι έχουμε την εντύπωση ότι εάν πχ στείλουμε απογραφή από το υποκατάστημα για αυτόν τον εργαζόμενο πλέον το σύστημα θα δέχεται μόνο χτύπημα στο υποκατάστημα και δε θα τον αναγνωρίζει αν προσπαθήσει να χτυπήσει κάρτα στην έδρα. Παρακαλώ διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος. Εάν δεν υπάρχει τεχνικά τέτοια δυνατότητα τι πρέπει να έχει μαζί του ο εργαζόμενος που πηγαίνει στο υποκατάστημα να δουλέψει λόγω ανάγκης εκεί και δεδομένου ότι υπάρχει στη σύμβαση του όρος ότι ο εργοδότης μπορεί να τον μετακινεί σε οποιοδήποτε κατάστημα εντός της ελληνικής επικράτειας. Εάν δεν γίνεται να χτυπήσει κάρτα στο υποκατάστημα και μια μέρα παραστεί η ανάγκη να παράσχει υπηρεσία στο υποκατάστημα χωρίς καν να περάσει από την έδρα είμαστε εκτεθειμένοι αν τον βρει η επιθεώρηση εκεί και δεν υπάρχει κανένα χτύπημα κάρτας ή δικαιολογείται επειδή είναι στο υποκατάστημα; Τέλος εάν ο εργοδότης έχει έδρα και υποκατάστημα και στην έδρα έχει πχ 5 άτομα προσωπικό ενώ στο υποκατάστημα δεν έχει καθόλου και δεν υπάρχει καν πίνακας προσωπικού εκεί και κάθε μέρα στέλνει έναν από τους εργαζόμενους του κεντρικού πως θα τακτοποιείται το ζήτημα των χτυπημάτων της κάρτας;

Ευχαριστούμε