καλησπέρα σας,
ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης (40 ώρες / 5 ημέρες) έχει προσληφθεί τον Ιούνιο του 2022 με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση με μεικτό μισθό 1.162 €. Με βάση την προϋπηρεσία του δικαιούται 25 μέρες αδείας για το 2024. Έλαβε δύο εβδομάδες άδεια (10 εργάσιμες ημέρες) μέχρι την ημέρα που αποχωρεί. Ποια θα έπρεπε να είναι η αποζημίωση αδείας του;

Η ερώτηση γίνεται για να διευκρινιστεί για το αν θα έπρεπε η αποζημίωση αδείας να είναι
15 ημερομίσθια ή
15*1,20 ημερομίσθια.

Ευχαριστώ.