Καθαρίστρια απασχολείται σε ενοικιαζόμενα δωμάτια πενθήμερο 8ώρο από Δευτ.-Παρασκευή 07:00-15:00.
Είναι σύννομο η καθαρίστρια να απασχοληθεί σε δεύτερο εργοδότη με
ενοικιαζόμενα δωμάτια(συνολικά 3) ως εξής :
Κυριακή 10:00-12:00
Τρίτη16:00-18:00
Πέμπτη 16:00-18:00
Παρασκευή 16:00-18:00
Τα ερωτήματά μου είναι :
1ο ερώτημα
Έχω καταλάβει ότι οι ώρες δεν μπορεί να είναι πάνω από 8 την εβδομάδα στον 2ο εργοδότη για να μην ξεπερνάει τις 48 και στους 2 εργοδότες (άρθρο 6 ΠΔ 88/99).Ισχύει αυτός ο περιορισμός ?Μπορεί να εργαστεί περισσότερες ώρες ?
2ο ερώτημα
Σε ποια σύμβαση εργασίας θα ενταχθεί ?Δεν έχει ανάλογη προϋπηρεσία .
3ο ερώτημα
Ποια είναι τα πακέτα κάλυψης ?(Η επιχείρηση είναι σε νησί του Αργοσαρωνικού )
Επειδή ο ημερήσιος μισθός για το 2ωρο θα είναι χαμηλός θα πρέπει να την ασφαλίζω στο ΤΗ 12,28€ της 1ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ ?
4ο ερώτημα
Εγώ σαν δεύτερος εργοδότης θα της κάνω παρακράτηση ΦΜΥ 20% ?