Καλησπέρα σας,

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συντάσσει ετησίως μηδενικό Ε3 και συμπληρώνει μόνο έντυπο Ν.

Οι εκροές του (πωλήσεις αγαθών) υπόκεινται στο ΦΠΑ και υποβάλλει μηναία περιοδική ΦΠΑ.

Σε ότι αφορά το my data παρακαλούμε διευκρινίστε:

Με τι τύπο παραστατικού, Κατηγορία, Χαρακτηρισμό Ε3, Χαρακτηρισμό ΦΠΑ θα διαβιβάζει τόσο τις πωλήσεις του όσο και τις δαπάνες-έξοδα του.