μπορεί να οριστεί νόμιμος εκπρόσωπος έναντι φορολογικών και εργατικών ασφαλιστικών αρχών ευρωπαίος πολίτης?

και εαν ναι με ποιοες προυποθέσεις?

από επικοινωνία με το ΓΕΜΗ και επιμελητηριακές αρχές , απάντησαν από τη νοική του υπηρεσία, πως δεν έχουν κανένα ζήτημα.

παρακαλώ πολύ για τη συνρομή σας

με εκτίμηση