Εισαγωγέας καφέ πληρώνει ΕΦΚ κατά την εισαγωγή του καφέ στο τελωνείο. Ο ΕΦΚ στα my data πως

θά ανέβει τόσο στις εισαγωγές όσο και στις πωλήσεις?Τι λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να γίνουν στα βιβλία του όσον αναφορα ΕΦΚ στις εισαγωγές και στις πωλήσεις?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων