Σε εταιρεία Α.Ε. που έχει ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, πτυχιούχος εργαζόμενος με ειδικότητα χημικός επιστήμονας απουσιάζει από την έδρα της επιχείρησης 2-3 εβδομάδες τον μήνα γιατί κάνει ελέγχους σε πελάτες της εταιρείας που βρίσκονται εκτός νομού.
Την μία εβδομάδα που πιθανόν να βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης τα χτυπήματα της ψηφιακής κάρτας θα γίνονται κανονικά.

Τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα, που δεν θα υπάρχουν χτυπήματα εισόδου-εξόδου (έναρξη και λήξη ημερήσιας απασχόλησης) πως θα δικαιολογηθούν στο σύστημα του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ ότι εργαζόταν και ότι δεν θα δηλωθεί κάποιου είδους άδεια;