Μέτοχος φυσικό πρόσωπο ημεδαπής ΑΕ με συμμετοχή 40% στο κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχει σε ομολογιακό δάνειο που εξέδωσε η εταιρία το 2020.
Έως 31/8/2023 δεν υπολογίστηκαν τόκοι βάσει της σύμβασης δανείου.
Από 1/9/2023 έως 31/12/2023 οι τόκοι που θεωρούνται δεδουλευμένοι για την εταιρία άρα και έξοδο για τη χρήση θα καταβληθούν εντός του 2024 ή εντός του 2025.
Η παρακράτηση φόρου 15% θα πρέπει να γίνει στις 31/12/2023 ή στον χρόνο πληρωμής των τόκων?
Παρακαλώ για άμεση απάντηση, καθώς το θέμα επείγει.