Καλησπέρα σας,

Θα θέλαμε παρακαλώ να μας εξηγήσετε τον τρόπο διαβίβασης στα myDATA των δεδομένων του κάτωθι παραδείγματος τουριστικού πακέτου:

Έστω ότι Ελληνικό τουριστικό πρακτορείο προσφέρει τουριστικό πακέτο το οποίο λαμβάνει χώρα εντός Ελλάδος. Ο πελάτης είναι Γάλλος ιδιώτης. Η αξία του πακέτου είναι 700€ και εκδίδεται ΑΠΥ με ημερομηνία 15/10/2023 (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ βάσει άρθρου 43 Ν.2859/2000). Το κόστος των δαπανών του πακέτου είναι 500€, εκ των οποίων τα 400€ υπάγονται σε ΦΠΑ (από Ελληνικό ξενοδοχείο και από Ελληνική εταιρεία μεταφορών) και τα 100€ δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. (αμοιβή ξεναγού). Έστω ότι όλα τα παραστατικά δαπανών έχουν ημερομηνία έκδοσης τις 15/10/2023 (όπως το έσοδό μας).

Θα θέλαμε να μας πείτε ανά λογιστική εγγραφή τι διαβιβάζουμε στα myDATA, με ποιο τύπο παραστατικού, με ποιο χαρακτηρισμό κλπ...

Δηλαδή, συγκεκριμένα τι ποσά διαβιβάζουμε και με ποιους κωδικούς ανά λογιστική εγγραφή του παραδείγματος που σας γράψαμε παραπάνω.

Οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούμε είναι κατά σειρά οι εξής τρεις:

1) Στις 15/10/2023 κάνουμε τη λογιστική εγγραφή του εσόδου και των δαπανών του πακέτου

2) Στις 31/10/2023 κάνουμε τη λογιστική εγγραφή εκκαθάρισης ΦΠΑ πακέτου μηνός Οκτωβρίου 2023

3) Στις 31/12/2023 κάνουμε τη λογιστική εγγραφή τέλους χρήσης για συμφωνία εσόδων μεταξύ βιβλίων - Ε3 - myDATA

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων!