Έλληνας ήταν φορολογικός κάτοικος Ολλανδίας για 25 συνεχόμενα χρόνια και συνταξιοδοτήθηκε από την χώρα αυτή το 2019. Από το έτος 2021 είναι πλέον φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Στην αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, δε ζήτησε την υπαγωγή του στο άρθρο 5β του Ν.4172/2013.

Μπορεί να κάνει αίτηση τώρα, μετά από δύο χρόνια που μετέφερε τη φορολογική κατοικία στην ΅Ελλάδα, για υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5β του Ν.4172/2013;