Εταιρεία παροχής υπηρεσιών ΑΕ, εκδίδει όλα τα παραστατικά της ΤΠΥ και ΑΠΥ χωρίς χρήση φορολογικών μηχανισμών και αποστέλλονται στα mydata μέσω παρόχου .

Υπάρχει και ενεργό POS όπως υποχρεούται να έχει , το οποίο όμως δεν χρησιμοποιείται ως μέσο εξόφλησης των τιμολογίων της.

Σύμφωνα με την απόφαση για το μητρώο POS , τι ακριβώς υποχρεούται να κάνει η ΑΕ ?