Επιχείρηση έχει τιμολόγια-έξοδο από Google, διαφημίσεις .

Το τιμολόγιο βγαίνει χωρίς ΦΠΑ , καθαρή αξία 1.000€
Υπάρχει σημείωση : Οι υπηρεσίες υπόκεινται σε ΦΠΑ με αντίστροφη επιβάρυνση στον παραλήπτη σύμφωνα με το Άρθρο 196 της οδηγίας του Συμβουλίου 2006/112/ΕΚ.

Ερωτάτε εάν θα πρέπει να αποδώσουμε τον ΦΠΑ στις παρακάτω περιπτώσεις και αν θα πρέπει να αποτυπωθεί η συναλλαγή και στις ενδ/κες
1. Επιχείρηση σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και δηλωμένη σε σύστημα VIES
2. Επιχείρηση σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και μη δηλωμένη σε σύστημα VIES
3. Επιχείρηση με απαλλαγή ΦΠΑ (πχ φροντιστήριο) και δηλωμένη σε σύστημα VIES
4. Επιχείρηση με απαλλαγή ΦΠΑ (πχ φροντιστήριο) και μη δηλωμένη σε σύστημα VIES

Παρακαλώ μετά την τεκμηρίωση αν μπορείτε απαντήστε επιγραμματικά σε κάθε αριθμημένο ερώτημα .

Ευχαριστώ