Ατομική επιχείρηση είναι στο στάδιο προσωρινού ελέγχου και σύντομα θα καταλογιστεί ένα μεγάλο ποσό.

Ερωτάται λόγω του ότι μόλις καταλογιστεί το ποσό θα το πάμε σε εξωδικαστικό μηχανισμό, λόγω των μεγάλων δόσεων, μήπως αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να ασκήσουμε ένδικοφανούς προσφυγής που θέλει να κάνει η επιχείρηση;