Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα ελεύθερο επάγγελμα μηχανολόγος και εμπορική δραστηριότητα, έχει δυο φωτοβολταϊκά πάρκα 20KW το καθένα, δηλωμένα ως υποκαταστήματα.

Τα υποκαταστήματα αυτά, διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100KW, υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.3986/2011; Δηλαδή αν υπάγεται στη περίπτωση δ΄ της παραγράφου1 του Ν. 3874/2010, για απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος;