Παρακαλώ να μας διευκρινιστούν σε ποιους κωδικούς της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (349, 310, 312) αλλά και πως χαρακτηρίζονται στα my data τα κάτωθι έσοδα:

1. Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για ΝΘΕ?

2. Οι λοιπές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται όπως από το ΕΣΠΑ και από λοιπά προγράμματα?

3. Οι πιστωτικοί τόκοι τραπεζών και οι πιστωτικοί τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής λογαριασμών?

Σας ευχαριστώ.