ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ :

1) ΒΥΤΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ

2)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

3)9 ΘΕΣΙΟ ΒΑΝ ΦΙΧ

4)ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ