ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (περ.γ παρ.1 άρθρου 14 Κ.Φ.Ε.) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΚΩΔ.429-430 ΤΗΣ ΦΟΡ.ΔΗΛΩΣΗΣ. ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ.