Ιδιοκτήτης Δ.Χ.Α. Λεωφορείου , ενταγμένο σε ΚΤΕΛ, με απλογραφικά βιβλία , το 2020 αγόρασε με LEAZING αυτοκίνητο αξίας 250.000,00 € σαν πάγιο της επιχείρησης του.

Για το λόγο αυτό επιδοτήθηκε από το ΚΤΕΛ το 2020 με το 10% της αξίας του ,δηλαδή 25.000,00€ και από το κράτος το 2021 με 55.000,00€. Το υπόλοιπο ποσό της επιδότησης 20.000,00€ θα λάβει με νεότερη απόφαση από το κράτος σε επόμενος έτος.

Με βάση τα παραπάνω , κατά το έτος 2020 (που έλαβε επιδότηση από το ΚΤΕΛ) μείωσε την αξία αγοράς κατά 25.000€, δηλαδή 250000,00-25000,00=225.000,00€ και σε αυτό το ποσό έγινε η απόσβεση με συντελεστή 16%. Το 2021 που έλαβε την επιδότηση από το κράτος μείωσε εκ νέου την αξία αγοράς κατά 55.000,00 και έφτασε στις (250000,00-25000,00-55000,00) = 170.000,00€ και σε αυτό το ποσό έγινε απόσβεσης για το έτος 2021. Με τον ίδιο τρόπο όταν θα λάβει και το υπόλοιπο της επιδότησης θα συνεχίσει να κάνει την απόσβεση του οχήματος.

Μετά τα παραπάνω , θα παρακαλέσω να με ενημερώσετε εάν αυτός ο τρόπος των αποσβέσεων είναι σωστός (ιδιαίτερα για τα έτη 2020-2021 και μετά το 2021 όταν λάβει εκ νέου το υπόλοιπο της επιδότησης , και αν όχι ποιος είναι ο σωστός τρόπος , με δικό σας παράδειγμα με τα ποσά που ανέφερα.

Πρόσθετα πως θα καταχωρίσουμε το μηνιαίο παραστατικό όταν η LEASING το στέλνει στα MYDATA σε μια εγγραφή ενώ εμείς θα πρέπει να κάνουμε ανάλυση χωριστά το κεφάλαιο ,χωριστά οι τόκοι με το ΦΠΑ (δεν μπορεί να γίνει αντιστοίχιση)

Με εκτίμηση