Ατομική Επιχείρηση στην Ελλάδα, που πραγματοποιεί πωλήσεις μέσω Amazon σε αποθηκευτικό Χώρο στην Γερμανία, υποχρεούται να βγάλει ΑΦΜ στην Γερμανία για την τήρηση της Αποθήκης εκεί, και σύμφωνα με την Γερμανική νομοθεσία υποχρεούται να ιδρύσει εταιρεία στην Γερμανία για την χρήση της Αποθήκης. Αυτό ισχυρίζεται το νομικό τμήμα της Amazon, γνωρίζετε αν ισχύει?

Μέσω της νέας υπηρεσίας για σκοπούς ΦΠΑ OSS ( one stop Shop) μπορεί να πουλάει και να τιμολογεί από την Ελληνική επιχείρηση λιανικώς για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη διαδικασία?

Μπορεί να λαμβάνει από την αντίστοιχη επιχείρηση του τιμολόγιο έξοδο ως αποθήκευτρα ή θα θεωρηθεί αυτό ενδοομιλική συναλλαγή?

Παρακαλώ ενημερώστε το συντομότερο δυνατόν και με βάση ποια νομοθεσία θα κάνω την αντίστοιχη μεταβολή στην ΔΟΥ που ανήκει

Ευχαριστώ