ΣΕ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ερωτήματος μου είμαι ιδιώτης και κάτοχος επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους μικρότερο των 6 μέτρων, και προσπαθώ από το προηγούμενο έτος με την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Νικαίας να διορθώσω την κατηγορία βιβλίων από απαλλασσόμενοι σε ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ και παρά τα αιτήματα που κάνω συμπληρώνοντας το έντυπο D211 μου απαντούν με από μεγάλο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να ολοκληρωθεί διότι δεν αποδεικνύεται πως προκύπτει η αλλαγή ΚΒΣ
που μπορώ να βασιστώ να γίνει η αλλαγή της κατηγορίας βιβλίων? παρά την άρνηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.