Καλημέρα Ρώσος υπήκοος θέλει να έρθει στην Ελλάδα και να εργαστεί ως Digital Nomad και να λάβει την ανάλογη visa. Ως προς της προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος τις έχει όλες και δεν τίθεται θέμα σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4825/2021. Τώρα ως προς της φορολογικές υποχρεώσεις , για το εισόδημα αλλοδαπής (μισθωτός ή Ελ. επαγγελματίας, μερίσματα - τοκους) ,είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το παγκόσμιο εισόδημα του στην Ελλάδα και να πληρώσει τους ανάλογους φόρους? Οι φόροι που πληρώνονται στην Ρωσία αναγνωρίζονται ως προς έκπτωση στην Ελλάδα? Ο συγκεκριμένος έχει και εισοδήματα από ακίνητα και τόκους σε άλλες 2 Ευρωπαϊκές Χώρες( Γερμανία-Πορτογαλία) πρέπει να δηλώσει και αυτά τα εισοδήματα στην Ελλάδα? Αναγνωρίζονται οι Φόροι που πληρώθηκαν σε αυτές τις χώρες? Ως προς το ασφαλιστικό πεδίο, με την Ρωσία δεν έχουμε υπογράψει διμερή σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί και να πληρώνει ΕΦΚΑ? Έχει κάποια άλλη ασφαλιστική ή φορολογική υποχρέωση? Από ότι έψαξα δεν έχει βγει κάποια σαφή οδηγία για την φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση τους