Προσπαθώ να κάνω αίτημα απόδοσης τελών χαρτοσήμου (για τιμολόγια αποζημίωσης που έχουν εκδοθεί σε πελάτες), στην ΑΑΔΕ, στην ενότητα Τα αιτήματα μου και επιλέγω ως θεματική ομάδα Χαρτόσημο .Όμως παρακάτω, στην ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, σαν διαθέσιμες επιλογές δεν μου έχει την επιλογή Χαρτόσημο επί τιμολογίων λοιπών αποζημιώσεων (που νομίζω παλιότερα υπήρχε).Η μόνη σχετική επιλογή που μου δίνει, είναι το Χαρτοσήμανση λοιπών αποζημιώσεων (χωρίς έκδοση τιμολογίου) , αλλά δεν είναι σωστό, καθώς έχουν εκδοθεί τιμολόγια. Γνωρίζετε αν έχει αντικατασταθεί η επιλογή που ψάχνω, από αυτήν;