Εταιρεία με υπηρεσίες ενοικιαζόμενων δωματίων θα εκδώσει τιμολόγιο προς ταξιδιωτικό πρακτορείο απο Ιταλία. Η υπηρεσία αφορά διαμονή στην Ελλάδα.
Θα υπολογιστεί ΦΠΑ στην παρεχόμενη υπηρεσία ή θεωρείται ενδοκοινοτική συναλλαγή και θα απαλλάσσεται?