Ανώνυμη εταιρία μη εισηγμένη βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης .

Υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης μετοχών ενός μετόχου στο στάδιο της εκκαθάρισης ?