Καλησπέρα σας, αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω την έννοια της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια χαρακτηρισμού εικονικής μιας Αλλοδαπής Εταιρείας Έλληνα Επιχειρηματία και Πότε αλλοδαπή επιχείρηση θεωρείται ότι τελικά στην ουσία είναι ελληνική και φορολογείται και στην Ελλάδα; Κάτι τέτοιο γίνεται ανεξαρτήτου της εγκατάστασης της επιχείρησης και ας λειτουργεί σε τρίτη χώρα εφόσον ο μοναδικός μέτοχος είναι στην Ελλάδα (μόνος μέτοχος 100%); Σε μια τέτοια περίπτωση η εταιρεία υπάρχει περίπτωση να φορολογηθεί εκ νέου στην Ελλάδα;